Orhan Murtezani nënshkruan kontratën për blerjen e 120 shkyçësve të nivelit të tensionit 110 kV me kompaninë kroate Konçar- Aparati.

📝Drejtori i MEPSO-s, Orhan Murtezani nënshkruan kontratën për blerjen e 120 shkyçësve të nivelit të tensionit 110 kV me kompaninë kroate Konçar- Aparati.
📌Me këtë investim rritet besueshmëria dhe siguria e rrjetit të transmetimit.
💡Ndarësit e rinj do të zëvendësojnë të vjetrit, të cilët janë prodhuar tre dekada më parë si dhe do të instalohet në disa nënstacione në mbarë vendin.
📢Oferta e kompanisë Koncar-Aparati me vlerë 1.032.621 euro është zgjedhur si më e favorshme

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *