Departamentet

Sekretar i Sekretariatit të Departamenteve
Abdylshyqyr Abedini
abdulshuqurabedini@gmail.com
Departamenti i Punëve të Brendshme Arsim Idrizi aidrizi_86@hotmail.com
Departamenti i Punëve të Jashtme Xhemail Çupi xhemail.cupi@ubt-uni.net
Departamenti i Ekonomisë dhe Financa Qemal Krosi krosi.qemal@gmail.com
Departamenti i Drejtësisë Artan Memishi artanmemishi@gmail.com
Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale Liridon Baftiu liridonnn-1@hotmail.com
Departamenti i Shëndetësisë Merale Ismaili meralismaili01@gmail.com
Departamenti i Transportit dhe Lidhjeve Skender Osmani ark.skenderi@gmail.com
Departamenti i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Shaban Demiri shabandemiri097@gmail.com
Departamenti i Kulturës dhe Çështjeve Fetare Albulena Lita albulenal@yahoo.com
Departamenti i Mbrojtjes Orhan Kurtishi orhankurtishi1@gmail.com
Departamenti i Arsimit, Shkencës, Rinisë dhe Sportit Driton Ademi dritanademi05@yahoo.com
Departamenti i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Shtetërore Fisnik Mela fisnikmela@gmail.com
Departamenti i Qeverisjes Lokale Afrim Qoku qokuafrim@gmail.com