Sekretariatet

Sekretar i Përgjithshëm – Zeqirija Ibrahimi.
Sekretar i Sekretariatit për Politika Strategjike – Lulzim Aliu.
Sekretar i Sekretariatit Organizativ – Bashkim Murtezi.
Sekretar i Sekretariatit të Departamenteve – Abdylshyqyr Abedini.
Sekretar i Sekretariatit për Marrëdhënie me Publikun – Orhan Murtezani.
Sekretar i Sekretariatit për Resurseve Njerëzore – Driton Sulejmani.