PUNA DHE PUNËSIMI

Alternativa do të insistojë dhe nuk do të heqë dorë kurrë nga kërkesa që të gjenden modalitete që rrogat në Maqedoninë e Veriut të jenë në proporcion me nevojat që i kanë qytetarët, duke pasur rritje të vazhdueshme, ndërsa ne – partitë politike – ta shpallim idealin më të lartë krijimin e vendeve të reja të punës, qoftë në sektorin publik ose në atë privat. Vetëm nëse arrijmë t’i mbajmë njerëzit këtu ka kuptim edhe flamuri, edhe emri, edhe gjuha edhe historia.

(Afrim Gashi – Kongresi I, 15 maj 2022)