Familja është ADN-ja e kombit.

Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes edhe njëherë e rikujtojmë detyrimin që kemi për afirmimin, avancimin dhe mbrojtjen e familjes si celula themelore e shoqërisë.
Si subjekt dhe si koalicion që në mënyrë të veçantë e kemi vënë theksin në afirmimin e familjes sonë tradicionale, ky përkushtim do të jetë edhe pjesë e programit tonë qeveritar.
Familja është ADN-ja e kombit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *