VLEN: Do të angazhohemi bashkërisht me anëtarët e OEMVP të përmirësojmë klimën e të bërit biznes dhe të rrisim investimet për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.

Institucionet e reja do ta kenë gjithnjë derën e hapur për qytetarët dhe bizneset në vend. Do të angazhohemi bashkërisht me anëtarët e Odës Ekonomike Shqiptare në Maqedoni të Veriut të përmirësojmë klimën e të bërit biznes dhe të rrisim investimet për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Ndryshimi VLEN!
Rretho numrin 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *