Orhan Murtezani nënshkruan memorandum bashkëpunimi me USAID-in për prokurimin e një sistemi të ri SCADA/EMS

✍ Drejtori i MEPSO-s, Orhan Murtezani nënshkruan memorandum bashkëpunimi me USAID-in për prokurimin e një sistemi të ri SCADA/EMS
🤝Sipas Memorandumit të nënshkruar USAID do të sigurojë grant për shërbime konsulence të cilët do të ndihmojë ShA MEPSO në përgatitjen e specifikimeve teknike, tenderimit dhe implementimit të plotë të sistemit të ri SCADA/EMS.
📌ShA MEPSO do të financojë sistemin e ri SCADA/EMS me mjetet personale”

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *