Nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim në mes Qeverisë së RMV dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit, në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.

🤝Bashkë me homologun tim, Shlomo Karhi- Ministër i Telekomunikacionit të Izraelit, në Tel Aviv, nënshkruam marrëveshje për bashkëpunim në mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit, në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.
➡️Zhvillimi i marrëdhënieve në fushën e komunikimeve elektronike paraqet faktor kyç në nxitjen e tregtisë, zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, ndaj duke konfirmuar nevojën për ndërveprim në përmirësimin dhe modernizimin e komunikimeve elektronike, vendosëm që përmes kësaj marrëveshje të thellojmë bashkëpunimin dhe përfitimin reciprok.
📌Ndër të tjera, kjo marrëveshje synon shkëmbimin e përvojave, njohurive, informacioneve dhe praktikave në lidhje me komunikimet elektronike dhe shërbimet postare, të cilat janë në interes të përbashkët për të dy vendet.
Admirim Aliti – Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *