Karvani i fitores vizitoi sot zonën 5, me hapjen e shtabeve në komunën e Krushevës dhe të Dollnenit.

Karvani i fitores vizitoi sot zonën V, me hapjen e shtabeve në komunën e Krushevës dhe të Dollnenit.
Shqiptarët janë të vendosur për ndryshim dhe po radhiten unanimisht pas koalicionit fitues, koalicionit VLEN.
Krusheva VLEN! Dollneni VLEN!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *