Anëtarët e rinj të Këshillit Gjyqësor, Isamedin Limani dhe Aleksandar Kambovski, e dhanë sot deklaratën solemne para kryesisë së Kuvendit.

Anëtarët e rinj të Këshillit Gjyqësor, Isamedin Limani dhe Aleksandar Kambovski, e dhanë sot deklaratën solemne para kryesisë së Kuvendit.
U dëshirova mandat produktiv, duke rikujtuar rëndësinë e pavarësisë së gjyqësorit, në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe rekomandimeve të miqve tanë ndërkombëtar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *