Me kënaqësi mora pjesë në promovimin e investimit të Alkazar Energji, që parashikon instalimin e 55 turbinave me erë në vendin tonë.

Me kënaqësi mora pjesë në promovimin e investimit të Alkazar Energji, që parashikon instalimin e 55 turbinave me erë në vendin tonë.
Ky investim, në vlerë mbi 500 milionë dollarë, do të sigurojë rreth 20% të nevojave të vendit për energji elektrike, duke përforcuar pavarësinë energjetike të Maqedonisë së Veriut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *