Liderët e VLEN në konakun e hoxhës së nderuar, Mulla Ejub Selmani!

Në konakun e hoxhës së nderuar, Mulla Ejub Selmani!
Në këtë muaj të shenjtë me liderët e koalicionit VLEN, sonte bëmë iftar me Mulla Ejub Selmanin. Këshilla e hoxhës së nderuar “Se vetëm nijeti i mirë e përmirëson gjendjen e shoqërisë”, është i rëndësishëm dhe domethënëse për ne. Me nijet të pastër dhe me qëllim të mirë jemi rrugës së drejt për të sjellur ndryshimin pozitiv në vend!
Allahu e shpërbleftë për kontributin dhe dijen e dhënë në shoqërinë tonë!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *