Gjatë qëndrimit në SHBA, Kryeparlamentari Gashi realizoi takim me delegacionin e udhëhequr nga Robert Benxhamin, drejtor në NDI për Evropën Qendrore dhe Lindore.

Gjatë qëndrimit në SHBA, realizova takim me delegacionin e udhëhequr nga Robert Benxhamin, drejtor në NDI për Evropën Qendrore dhe Lindore. I shpreha falënderimin tim për përkrahjen e NDI të Kuvendit në 25 vitet e fundit dhe shpreha bindje se bashkëpunimi i suksesshëm do të vazhdojë edhe në fazën e dytë nga Programi për Përkrahje të Kuvendit. Në mënyrë plotësuese konstatuam se investimet në kapacitetet e kuvendit paraqesin investim me vlerë për shtetin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *