Forumi i Rinisë pjesë e konferencës së organizuar nga Fondacioni Westminster për Demokraci

Forumi i Rinisë së Alternativa-s kishin mundësi të jenë pjesë e konferencës së organizuar nga Fondacioni Westminster për Demokraci me temë “Prioritetet e të rinjve – politikat për të ardhmen”.
Në këtë konferencë u debatua rreth standardit rinor, kualitetit në arsim, pjesëmarrjes rinore dhe mundësive të barabarta.
U theksua se si parti politike, por tashmë edhe si koalicioni VLEN, të gjitha pikat e nxjerra nga kjo konferencë do i kemi parasysh dhe do mundohemi që ato t’i bëjmë pjesë të programit dhe platformës sonë për zgjedhjet parlamentare që mbahen në maj të këtij viti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *