AlternAtivA: Shpenzimet për ndërrimin e dokumenteve personale të mos jenë barrë qytetarëve

Ashtu siç jemi të informuar, deri më 12 shkurt të vitit 2024 të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut duhet t’i ndërrojnë të gjitha dokumentet personale, në mënyrë në to të figurojë emri i ri i shtetit. Sipas kalkulimeve që bëhen, kjo secilës familje do t’i kushtojë së paku 3.000 den., ndërsa nga një përllogaritje e thjeshtë ka dalë se vetëm për ndërrimin e tabelave të makinave, shteti do të përfitojë nga qytetarët diku 11 milionë euro. Nëse llogariten edhe çmimet e të gjitha dokumenteve të tjera personale, shuma të cilën do ta përfitojë shteti mund të dalë mbi 100 milionë euro.
E në këtë kohë, kur qytetarët tanë edhe ashtu kanë ankesa të përditshme, sepse rritja e inflacionit dhe e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështirësuar jetën, t’ua vësh në barrë edhe 100 milionë euro për diçka për të cilën ata nuk kanë asnjë detyrim personal, porse ai është detyrim shtetëror, kjo është ngarkesë dhe dëmtim i rëndë i qytetarëve. Ndërrimi i emrit të shtetit nuk guxon të faturohet në dëm të qytetarëve. Nëse kjo qeveri nuk është në gjendje ta zgjidhë mirëqenien ekonomike të qytetarëve, duke u mundësuar një jetë dinjitoze e pa varfëri, së paku do të duhej t’i kursejë nga zhvatja financiare.
Prandaj, AlternAtivA i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, por edhe Ministrisë së Financave, që të gjejnë zgjidhje dhe të mos i ngarkojnë qytetarët me barrë përtej mundësive dhe detyrimeve të tyre. Në të kundërtën, në këtë vjeshtë, kur ngrihen çmimet, kur rriten faturat e energjisë elektrike, të shtohet edhe ky ndëshkim për qytetarët, kjo nuk është vetëm skandaloze dhe e turpshme, por edhe rrënuese për ekonominë familjare të qytetarëve tanë.
AlternAtivA – Shkup
Shkup, 31.08.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *